בואו נדבר ערכים: בונים מוּדעוּת, משנים התנהגות סדנה להעברת מסרים סביבתיים-חברתיים

פחד, סטטוס, תדמית, תועלת כלכלית – כל אלה אינם יכולים להטמיע שינוי התנהגותי. אז למה אנחנו ממשיכים לנסות ולרתום אנשים לעשייה חברתית וסביבתית באמצעים הללו?
• כיצד מתרחש שינוי חברתי?
• איך נוכל בדרך טובה יותר לערב אנשים שיפעלו למען הנושאים שבוערים לכולנו?
• מהם הערכים שכולנו חולקים, מדוע הם חשובים למטרתנו ואיך ניתן לעצב אותם?

בסדנה אינטראקטיבית נבחן כיצד תקשורת אסטרטגית המבוססת על ערכים יוצרת מעורבות חברתית רחבה וארוכת טווח בסוגיות הבוערות – החל מחוסר שוויון, חוסר צדק ומצוקות חברתיות, ועד שינויי האקלים, זיהום מסיבי ועוד.

הסדנה תדגיש כיצד הניתוק וחוסר המעורבות של הציבור אף עלולים להחמיר - כאשר המסרים המועברים מחזקים דווקא אינטרס עצמי, תדמית ומרדף אחר רווח כלכלי. חשוב מכך – נזהה מהן ההזדמנויות לפעול באופן מערכתי למען שינוי חברתי.

המפגש מיועד למנהיגים, פעילים סביבתיים-חברתיים, מחנכים, פוליטיקאים, קמפיינרים, אנשי תקשורת, אמנים, וכל מי שביניהם.

כיצד נשתמש בערכים כדי ליצור מעורבות ציבורית רחבה וארוכת טווח בסוגיות חברתיות בוערות?