בואו ניישם ערכים סדנת עומק לבניית תהליך העברת מסרים סביבתיים-חברתיים

הסדנה מבוססת על הידע התיאורטי שמועבר במפגש "בואו נדבר ערכים". תוך שימת דגש על הנעת שינוי התנהגותי מתמשך ורחב טווח, נעבוד במשותף על יצירת תוכנית אסטרטגית או קמפיין תקשורתי המיועדים לארגון או לקהילה.

התהליך הינו יישומי, מערב את בעלי העניין הרלוונטיים ונותן מקום רב לביטוי הצרכים הספציפיים של הארגון או קבוצת האנשים. בסופו נצא עם תוצר ממשי שניתן ליישם בפועל. (תינתן אפשרות גם לליווי המשך של התהליך).

בונים תכנית אסטרטגית לחיזוק מעורבות קהל היעד בנושא חברתי-סביבתי